Darbo užmokestis

VILNIAUS KARALIAUS MINDAUGO MOKYKLA

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS

 

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų,

einančių

šias pareigas,

skaičius

2018 metai

2019 I ketv.

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui

2

944,70

1182.00

Mokytojai

36

686,20

939,27

Pagalbos mokiniui specialistai (psichologas, logopedas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, mokytojo padėjėjai)

12

317,20

692,73

Priešmokyklinio ugdymo pedagogės/auklėtojos

5

577,52

969,27

Pastatų priežiūros specialistai/valytojai/budintys/sargai/kiemsargiai

16

404,00

601,44

Atnaujinta: 2020-03-27
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.05 – 08.50
 • 2. 09.00 – 09.45
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.50 – 15.35
Sveika mokykla
Aktyvi mokykla
Sveikatiada