Paskutiniai atnaujinimai

El. nr. Data Statusas
1. 2023-01-27 15:32 Naujiena sukurta: Aš - Vilnietis
2. 2023-01-27 08:25 Naujiena atnaujinta: „ Vilniaus 700-asis gimtadienis“
3. 2023-01-26 14:54 Naujiena sukurta: Kūrybinių darbų paroda
4. 2023-01-25 14:28 Naujiena sukurta: „ Vilniaus 700-asis gimtadienis“
5. 2023-01-19 11:25 Naujiena sukurta: Mokinių Tarybos sukurtas laikraštis
6. 2023-01-18 22:53 Dokumentas atnaujintas: Direktorės veiklos užduotys 2018
7. 2023-01-18 22:53 Dokumentas atnaujintas: 2018 VEIKLOS ATASKAITA IR 2019 UŽDAVINIAI
8. 2023-01-18 22:53 Dokumentas atnaujintas: 2019 VEIKLOS ATASKAITA IR 2020 UŽDAVINIAI
9. 2023-01-18 22:53 Dokumentas atnaujintas: 2020 VEIKLOS ATASKAITA IR 2021 UŽDAVINIAI
10. 2023-01-18 22:53 Dokumentas sukurtas: 2022 VEIKLOS ATASKAITA
11. 2023-01-17 16:35 Puslapis sukurtas: Mokinių pavežėjimas
12. 2023-01-17 16:32 Puslapis sukurtas: Teisinė informacija
13. 2023-01-17 14:04 Puslapis atnaujintas: Mokinių pavėžėjimas
14. 2023-01-13 16:37 Naujiena sukurta: Pilietiškumo akcija "Atmintis gyva, nes liudija..."
15. 2023-01-13 15:23 Naujiena sukurta: Piešinių konkurso "Sukurk kvietimo į Vilniaus 700-ąjį gimtadienį atviruką" nugalėtojai
16. 2023-01-09 10:55 Naujiena sukurta: Trys išminčiai - trys karaliai
17. 2023-01-09 08:55 Puslapis atnaujintas: Mėnesio veiklos planas
18. 2023-01-09 08:54 Dokumentas sukurtas: 2023 sausio mėnesio veiklos planas
19. 2023-01-04 09:52 Dokumentas atnaujintas: 5 klasių matematikos ir lietuvių kalbos konsultacijų tvarkaraštis
20. 2023-01-04 09:52 Dokumentas atnaujintas: „Kokybės krepšelio“ veiklos tobulinimo planas
21. 2023-01-04 09:52 Dokumentas atnaujintas: PROJEKTO „KOKYBĖS KREPŠELIS“ DARBO GRUPĖS SUDĖTIS
22. 2023-01-04 09:52 Dokumentas atnaujintas: ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS
23. 2023-01-04 09:52 Dokumentas atnaujintas: UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO DARBO GRUPĖ
24. 2023-01-04 09:52 Dokumentas atnaujintas: PUG dienotvarkė 2022
25. 2023-01-04 09:52 Dokumentas atnaujintas: Krizių valdymo tvarka
26. 2023-01-04 09:52 Dokumentas atnaujintas: Integruoto mokymo tvarka
27. 2023-01-04 09:52 Dokumentas atnaujintas: Vilniaus karaliaus Mindaugo mokyklos klasių mokinių komplektavimo tvarka
28. 2023-01-04 09:52 Dokumentas atnaujintas: NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
29. 2023-01-04 09:52 Dokumentas atnaujintas: Ugdymo plano keitimas 2020-05-28
30. 2023-01-04 09:52 Dokumentas atnaujintas: COVID-19 SITUACIJŲ VALDYMO GRUPĖ IR DARBAS KARANTINO SĄLYGOMIS
31. 2023-01-04 09:52 Dokumentas atnaujintas: Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka.
32. 2023-01-04 09:52 Dokumentas atnaujintas: Mokyklos darbuotojų etikos kodeksas
33. 2023-01-04 09:52 Dokumentas atnaujintas: Mokytojų darbo krūvio sandaros nustatymo aprašas
34. 2023-01-04 09:52 Dokumentas atnaujintas: Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas
35. 2023-01-04 09:52 Dokumentas atnaujintas: Vadovėlių ir mokymo priemonių aprūpinimo, saugojimo ir išdavimo tvarkos aprašas
36. 2023-01-04 09:52 Dokumentas atnaujintas: Priėmimo į mokyklą komisijos darbo tvarkos aprašas
37. 2023-01-04 09:52 Dokumentas atnaujintas: Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas
38. 2023-01-04 09:52 Dokumentas atnaujintas: Viešųjų pirkimų reglamentas
39. 2023-01-04 09:52 Dokumentas atnaujintas: Rekomendacijos dėl veiksmų susidūrus su korupcinio pobūdžio veika
40. 2023-01-04 09:52 Dokumentas atnaujintas: Viešųjų pirkimų taisyklės
41. 2023-01-04 09:52 Dokumentas atnaujintas: Poveikio priemonių taikymo tvarka
42. 2023-01-04 09:52 Dokumentas atnaujintas: Ugdymo planas 2019- 2021 m. m.
43. 2023-01-04 09:52 Dokumentas atnaujintas: Dėl pasikeitusio brandumo mokyklai įvertinimo
44. 2023-01-04 09:52 Dokumentas atnaujintas: Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
45. 2023-01-04 09:52 Dokumentas atnaujintas: Rekomendacijos dėl veiksmų susidūrus su korupcinio pobūdžio veika
46. 2023-01-04 09:52 Dokumentas atnaujintas: Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo nuotoliniu būdu taisyklės
47. 2023-01-04 09:52 Dokumentas atnaujintas: Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka
48. 2023-01-04 09:52 Dokumentas atnaujintas: Naudojimosi rūbine tvarka
49. 2023-01-04 09:52 Dokumentas atnaujintas: Pirmosios pagalbos organizavimo tvarka
50. 2023-01-04 09:52 Dokumentas atnaujintas: Elgesio kabinetuose taisyklės

Atnaujinta: 2021-01-20
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
1. 08.05 – 08.50
 • 1. 08.05 – 08.50
 • 2. 09.00 – 09.45
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.50 – 15.35
Sveikatiada
Sveika mokykla
Aktyvi mokykla