Specialusis pedagogas

Specialeisiais padagogais mokykloje dirba

Monika Cikanavičiūtė Specialioji pedagogė

Kabineto Nr. 117

Darbo laikas

Diena

Darbo laikas

(val.)

Pietų pertrauka

(val.)

Nekontaktinės

(val.)

Konsultacijos

(val.)

Pirmadienis

 

8.05 – 14.50

 

11.55 – 12.25

9.00 – 9.45

10.40 – 11.10

12.25 – 12.55

 

13.50-14.50

Antradienis

8.05 – 14.45

11.55 – 12.25

10.40 – 11.10

14.20 – 14.45

 

Trečiadienis

9.00 – 15.20

11.55 – 12.25

10.40 – 11.10

14.20 – 15.20

 

Ketvirtadienis

8.05 – 14.45

 

10.40 – 11.10

9.55 – 10.40

14.20 – 14.45

 

Penktadienis

8.05 – 14.45

 

11.55 – 12.25

10.40 –11.10

14.20 – 14.45

 

Kontaktai

El. paštas write_us

Specialiųjų pedagogų veikla:

 • atlieka pedagoginį mokinio vertinimą, nustato jo specialiuosius ugdymosi poreikius, mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms;
 • teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniui ar mokinių grupei, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
 • šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo organizavimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.
 • padeda mokiniams, turintiems spec. ugdymosi poreikių, integruotis mokyklos bendruomenėje;
 • esant reikalui, dalyvauja klasės užsiėmimuose, padėdamas spec. ugdymosi poreikių vaikui įsitraukti į bendrą veiklą.
 • pataria mokytojams, kaip pritaikyti SUP mokiniams mokomąją medžiagą, pritaikyti ir individualizuoti  bendrąsias programas;
 • dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos darbe, renka duomenis apie mokymosi sunkumų turinčių mokinių akademinius pasiekimus;
 • teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo klausimais;
 • taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves;
 • atsako už korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą, savo darbo kokybę bei specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių saugumą savo darbo metu.
Atnaujinta: 2020-03-27
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
8. 14.50 – 15.35
 • 1. 08.05 – 08.50
 • 2. 09.00 – 09.45
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.50 – 15.35
Sveikatiada
Sveika mokykla
Aktyvi mokykla