Specialusis pedagogas

Specialeisiais padagogais mokykloje dirba

Monika Cikanavičiūtė Specialioji pedagogė

Kabineto Nr. 117

Darbo laikas

Diena Darbo laikas Pietų pertrauka Konsultacijų laikas
Pirmadienis 8.00 – 15.15 10.55 – 11.25 12.10 – 12.40
Antradienis 8.00 – 13.40 10.25 – 10.55 -
Trečiadienis 8.00 – 14.35 11.25 – 11.55 11.55 – 12.55
Ketvirtadienis 8.55 – 15.00 10.25 – 10.55 -
Penktadienis 8.00 – 13.40 10.45-11.15 -

Kontaktai

El. paštas write_us

Specialiųjų pedagogų veikla:

 • atlieka pedagoginį mokinio vertinimą, nustato jo specialiuosius ugdymosi poreikius, mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms;
 • teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniui ar mokinių grupei, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
 • šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo organizavimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.
 • padeda mokiniams, turintiems spec. ugdymosi poreikių, integruotis mokyklos bendruomenėje;
 • esant reikalui, dalyvauja klasės užsiėmimuose, padėdamas spec. ugdymosi poreikių vaikui įsitraukti į bendrą veiklą.
 • pataria mokytojams, kaip pritaikyti SUP mokiniams mokomąją medžiagą, pritaikyti ir individualizuoti  bendrąsias programas;
 • dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos darbe, renka duomenis apie mokymosi sunkumų turinčių mokinių akademinius pasiekimus;
 • teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo klausimais;
 • taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves;
 • atsako už korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą, savo darbo kokybę bei specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių saugumą savo darbo metu.
Atnaujinta: 2019-09-26
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.05 - 08.50
 • 2. 09.00 - 09.45
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 11.10 - 11.55
 • 5. 12.25 - 13.10
 • 6. 13.20 - 14.05
 • 7. 14.15 - 15.00
 • 8. 15.10 - 15.55
Pamokų tvarkaraštis