NMPP

20222023 MOKSLO METŲ NACIONALINIŲ MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMŲ

TVARKARAŠTIS IR VYKDYMO BŪDAS

Pasiekimų patikrinimas Data Pradžia Vykdymo būdas
1. 4 klasių skaitymas

1.1. I srautas

2023 m. sausio 24 d.

9 val.

Elektroninis

1.2. II srautas

2023 m. sausio 24 d.

11 val.*

Elektroninis

1.3. III srautas

2023 m. sausio 25 d.

9 val.

Elektroninis

2. 4 klasių matematika

2.1. I srautas

2023 m. sausio 31 d.

9 val.

Elektroninis

2.2. II srautas

2023 m. sausio 31 d.

11 val.*

Elektroninis

2.3. III srautas

2023 m. vasario 1 d.

9 val.

Elektroninis

3. 8 klasių skaitymas

3.1. I srautas

2023 m. vasario 7 d.

9 val.

Elektroninis

3.2. II srautas

2023 m. vasario 7 d.

11 val.

Elektroninis

3.3. III srautas

2023 m. vasario 8 d.

9 val.

Elektroninis

4. 8 klasių matematika

4.1. I srautas

2023 m. vasario 21 d.

9 val.

Elektroninis

4.2. II srautas

2023 m. vasario 21 d.

11 val.*

Elektroninis

4.3. III srautas

2023 m. vasario 22 d.

9 val.

Elektroninis

*Dalyvauja mokiniai, kurie mokosi mokyklose, kuriose įteisintas mokymas baltarusių, lenkų, rusų kalba.

 

NACIONALINIS MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS
(DIAGNOSTINIAI IR STANDARTIZUOTI TESTAI)

NMPP paskirtis – suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informacijos apie mokinių mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga priimti sprendimus, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmenimis.

NMPP uždaviniai:

 • suteikti objektyvios informacijos mokiniams ir mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) apie jų vaikų mokymosi pasiekimus;
 • suteikti objektyvios informacijos mokytojams, mokykloms ir švietimo valdymo subjektams apie ugdymo proceso rezultatus ir daromą pažangą;
 • nustatyti, kurioms mokykloms ar kuriems mokiniams reikia pagalbos;

Atnaujinta: 2022-10-21
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.05 – 08.50
 • 2. 09.00 – 09.45
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.50 – 15.35
Sveikatiada
Sveika mokykla
Aktyvi mokykla