Aktualu tėvams

Keičiasi OV sprendimas Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigoje“. Pakeitimai įsigalioja 2022-02-07.

 Pagrindiniai pasikeitimai ir kita aktuali informacija:

 • ugdymo įstaigose kaupinių PGR tyrimas nebus atliekamas, jis keičiamas atliekant greitojo antigeno (toliau – GAT) testus;

Informuojame, kad nuo šiandien (2022-01-18) nei vaikai, nei suaugę nepriimami išankstiniams PGR tyrimams mobiliame punkte, net ir po teigiamo kaupinio. Visi turi vykti savo laiku, kurį gauna užsiregistravę.


Pranešame, kad nuo 2022 m. sausio 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 15 d. patvirtintu sprendimu Nr. 1-1269 keičiamas Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas ,,Dėl Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Atkreipiame ypatingą Jūsų dėmesį, kad pasikeitusioje priėmimo tvarkoje procesai ankstinami 1 mėnesiu.

Įsimintinos ir svarbios datos:

 • Informaciją apie planuojamą priimti į įstaigą vaikų skaičių, priimamų vaikų amžių, ugdomąją kalbą, ugdymo metodiką įstaigos vadovas į IS suveda iki vasario 1 d.
 • Nuo vasario 1 d. iki 15 d. IS tvarkytojas analizuoja pateiktus duomenis.
 • Nuo vasario 15 d. iki 28 d. IS tvarkytojas patvirtina duomenis.
 • Nuo kovo 1 d. iki 10 d. https://svietimas.vilnius.lt/ skelbiami duomenys tėvams.
 • Grupių formavimas ankstinimas  nuo kovo 18 iki 31 d.

 Tėvai negalės redaguoti ir pateikti prašymų grupių formavimo metu nuo kovo 18 iki 31 d.

Sutarčių pasirašymo terminas visus metus  10 kalendorių dienų.

 Prašome susipažinti bei vadovautis naujuoju teisės aktu: (nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=43d97f90623c11eca9ac839120d251c4).

 Pridedame infografiką dėl numatomų sistemos darbų (prašome susipažinti, bei vadovautis):

Taip pat nauji priskirtų seniūnijoms įstaigų sąrašai yra patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 30-3168/21 ,,Dėl teritorijų priskyrimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigoms“, 1 priede. Pažymime, kad teritorijos liko tos pačios, įtrauktos naujos įstaigos, išbrauktos senos ir pridėtos pastabos.

Prašome susipažinti bei vadovautis naujuoju teisės aktu: (nuoroda: https://aktai.vilnius.lt/document/30365205).


Primename, kad prievolė pradinių klasių mokiniams dėvėti medicinines veido kaukes įsigalioja 2021 m. gruodžio 1 d.

OV sprendimas:

2021 m. lapkričio 18 d. Nr. V-2621 Įsigalioja 2021-12-01

_______________________________________________________________________________

„Tėvų linija“: pasitarkite su psichologu tiek kartų, kiek reikia. Plačiau  
Pirotechnika
   
Atnaujinta: 2022-02-03
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
3. 09.55 – 10.40
 • 1. 08.05 – 08.50
 • 2. 09.00 – 09.45
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.05 – 15.50
Sveikatiada
Aktyvi mokykla