Metodinė taryba

1. Lina Konstantinavičienė, geografijos mokytoja metodininkė, pirmininkė.

2. Ramutė Pilauskaitė, direktorė.

3. Vilma Martinkėnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

4. Egidijus Šarmavičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

5. Sonata Bogusevičienė, matematikos vyr. mokytoja..

6. Loreta Vyšniauskienė, istorijos mokytoja metodininkė.

7. Rasa Raudienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja.

8. Kristina Rimkutė, dailės mokytoja.

9. Gražina Tamašauskienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.

10. Jolita Dieninienė, psichologė.

11. Agnė Brodovska, PUG pedagogė.

 

 Metodinės tarybos funkcijos:

 • kartu su mokyklos vadovu, jo pavaduotojais ugdymui nustato mokytojų metodinės veiklos  prioritetus mokslo metams; 
 • koordinuoja mokyklos metodinių grupių veiklą;
 • dalyvauja kuriant mokyklos veiklos programą;
 • priima sprendimus dėl ugdymo proceso organizavimo, aptaria ugdymo programų vykdymą;
 • skatina mokytojus analizuoti ir vertinti savo veiklą;
 • prireikus vertina mokytojų metodinius darbus bei mokytojų praktinę veiklą;
 • inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą ir patirties sklaidą.
Atnaujinta: 2024-03-01
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
6. 13.10 – 13.55
 • 1. 08.05 – 08.50
 • 2. 09.00 – 09.45
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45
Sveika mokykla
Aktyvi mokykla
Sveikatiada