Komisijos ir darbo grupės

Mokyklos veiklos planavimo darbo grupė:

 1. Vilma Martinkėnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė.
 2. Ramutė Pilauskaitė, direktorė, narė.
 3. Egidijus Šarmavičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, narys.
 4. Virginija Spundzevičienė, biologijos mokytoja metodininkė, narė.
 5. Jolita Dieninienė, psichologė, narė.
 6. Lina Konstantinavičienė, geografijos mokytoja metodininkė, narė.
 7. Virginija Lazdauskienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, narė.
 8. Irmantas Adomaitis, fizikos mokytojas ekspertas, narys.
 9. Kristina Rimkutė, dailės, anglų kalbos mokytoja, narė.
 10. Jolanta Čivilienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, narė.
 11. Gražina Tamašauskienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, narė.

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė:

 1. Egidijus Šarmavičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, pirmininkas.
 2. Ramutė Pilauskaitė, direktorė, koordinatorė.
 3. Sonata Bogusevičienė, matematikos vyresnioji mokytoja, narė.
 4. Vilma Molytė, pradinio ugdymo mokytoja, narė.
 5. Lina Konstantinavičienė, geografijos mokytoja metodininkė, narė.
 6. Aida Janukėnaitė, pradinio ugdymo mokytoja, narė.
 7. Jolita Dieninienė, psichologė, narė.
 8. Virginija Spundzevičienė, biologijos mokytoja metodininkė, narė.

 

  Mokyklos ugdymo karjerai koordinacinė grupė:

 1. Egidijus Šarmavičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, pirmininkas.
 2. Jolita Dieninienė, psichologė, koordinatorė.
 3. Loreta Gudonytė, socialinė pedagogė, narė.
 4. Nendrė Navytė, etikos mokytoja, narė.
 5. Aušra Parapinavičiūtė, pradinio ugdymo mokytoja, narė.
 6. Jolita Kalesnykienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, narė.
 7. Kristina Rimkutė, dailės, anglų kalbos mokytoja, narė.
 8. Jolanta Tamulienė, technologijų mokytoja, narė. 

Viešųjų ryšių darbo grupė:

 1. Vilma Martinkėnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė.
 2. Virginija Lazdauskienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, narė,
 3. Gražina Tamašauskienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, narė.

Grožinės literatūros ir vadovėlių priskyrimo bibliotekos fondui bei nurašymo iš bibliotekos fondo

 1. Egidijus Šarmavičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, pirmininkas,
 2. Lina Konstantinavičienė, bibliotekininkė, narė,
 3. Virginija Lazdauskienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, narė.
 4. Rasita Vekeriotienė, pradinio ugdymo  mokytoja metodininkė, narė.

Mokytojų atestacijos komisija

 1. Ramutė Pilauskaitė, direktorė, pirmininkė,
 2. Rasita Vekeriotienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė,  deleguota Mokyklos tarybos, sekretorė;
 3. Gražina Tamašauskienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė,  deleguota Mokyklos tarybos;
 4. Irmantas Adomaitis, fizikos mokytojas ekspertas, deleguotas Mokytojų tarybos;
 5. Jolanta Dambrauskaitė, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Bendrojo ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo deleguota atstovė.

 Bendradarbiavimo su švietimo įstaigomis darbo grupė

 1.  Martinkėnienė Vilma, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė.
 2.  Rasita Vekeriotienė, pradinio ugdymo  mokytoja metodininkė, narė.
 3. Jolanta Čivileinė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, narė.
 4. Aušra Parapinavičiūtė, pradinio ugdymo mokytoja, narė.

Viešųjų pirkimų komisija

 1. Egidijus Šarmavičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, pirmininkas
 2. Lina Konstantinavičienė, geografijos mokytoja metodininkė, narė;
 3. Jolanta Tamulienė, technologijų mokytoja, narė;
 4. Eugenijus Verbickas, technologijų vyresnysis mokytojas, narys;
 5. Rasa Raudienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja, narė.

 

Atnaujinta: 2021-01-05
 • Priėmimas į mokyklą
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.05 - 08.50
 • 2. 09.00 - 09.45
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.15 - 14.00
 • 7. 14.10 - 14.55
 • 8. 15.05 - 15.50
Aktyvi mokykla
Sveikatiada