Komisijos ir darbo grupės

Mokyklos veiklos plano sudarymo darbo grupė:

 1. Vilma Martinkėnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė.
 2. Ramutė Pilauskaitė, direktorė, narė.
 3. Egidijus Šarmavičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, narys.
 4. Virginija Spundzevičienė, biologijos mokytoja metodininkė, narė.
 5. Jolita Dieninienė, psichologė, narė.
 6. Lina Konstantinavičienė, geografijos mokytoja metodininkė, narė.
 7. Rasa Raudienė, anglų kabos vyr. mokytoja, narė.
 8. Kristina Rimkutė, dailės, anglų kalbos mokytoja, narė.
 9. Jolita Kalesnykienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, narė.
 10. Gražina Tamašauskienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, narė.

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė:

 1. Egidijus Šarmavičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, pirmininkas.
 2. Ramutė Pilauskaitė, direktorė, koordinatorė.
 3. Sonata Bogusevičienė, matematikos vyresnioji mokytoja, narė.
 4. Evaldas Račkauskas, šokio mokytojas, narys.
 5. Lina Konstantinavičienė, geografijos mokytoja metodininkė, narė.
 6. Aida Janukėnaitė, pradinio ugdymo mokytoja, narė.
 7. Jolita Dieninienė, psichologė, narė.
 8. Virginija Spundzevičienė, biologijos mokytoja metodininkė, narė.

 

  Mokyklos ugdymo karjerai koordinacinė grupė:

 1. Egidijus Šarmavičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, pirmininkas.
 2. Jolita Dieninienė, psichologė, koordinatorė.
 3. Saulė Salvija Babrauskaitė, socialinė pedagogė, narė.
 4. Sonata Bogusevičienė, matematikos vyr. mokytoja, narė.
 5. Aušra Parapinavičiūtė, pradinio ugdymo mokytoja, narė.
 6. Agnė Brodovska, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, narė.
 7. Kristina Rimkutė, dailės, anglų kalbos mokytoja, narė.
 8. Jolanta Tamulienė, technologijų mokytoja, narė. 
 9. Loreta Vyšniauskienė, istorijos mokytoja metodininkė, narė.

Viešųjų ryšių darbo grupė:

 1. Vilma Martinkėnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė.
 2. Sigita Košinskaitė, lietuvių kalbos mokytoja, narė,
 3. Auksė Černiūtė, lietuvių kalbos mokytoja, narė.

Grožinės literatūros ir vadovėlių priskyrimo bibliotekos fondui bei nurašymo iš bibliotekos fondo

 1. Egidijus Šarmavičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, pirmininkas,
 2. Lina Konstantinavičienė, bibliotekininkė, narė,
 3. Sigita Košinskaitė, lietuvių kalbos mokytoja, narė.
 4. Rasita Vekeriotienė, pradinio ugdymo  mokytoja metodininkė, narė.

Mokytojų atestacijos komisija

 1. Ramutė Pilauskaitė, direktorė, pirmininkė,
 2. Rasita Vekeriotienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė,  deleguota Mokyklos tarybos, sekretorė;
 3. Gražina Tamašauskienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė,  deleguota Mokyklos tarybos;
 4. Irmantas Adomaitis, fizikos mokytojas ekspertas, deleguotas Mokytojų tarybos;
 5. Jolanta Dambrauskaitė, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Bendrojo ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo deleguota atstovė.

 Bendradarbiavimo su švietimo įstaigomis darbo grupė

 1.  Martinkėnienė Vilma, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė.
 2.  Asta Šermukšnienė, pradinio ugdymo  mokytoja, narė.
 3. Jolita Kalesnykienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, narė.
 4. Rasita Vekeriotienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, narė.

Viešųjų pirkimų komisija

 1. Egidijus Šarmavičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, pirmininkas
 2. Lina Konstantinavičienė, geografijos mokytoja metodininkė, narė;
 3. Jolanta Tamulienė, technologijų mokytoja, narė;
 4. Eugenijus Verbickas, technologijų vyresnysis mokytojas, narys;
 5. Rasa Raudienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja, narė.

 

Atnaujinta: 2021-09-03
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.05 - 08.50
 • 2. 09.00 - 09.45
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.15 - 14.00
 • 7. 14.10 - 14.55
 • 8. 15.05 - 15.50
Aktyvi mokykla
Sveikatiada