Komisijos ir darbo grupės

Mokyklos veiklos planavimo darbo grupė:

 1. Vilma Martinkėnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė.
 2. Ramutė Pilauskaitė, direktorė, narė.
 3. Egidijus Šarmavičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, narys.
 4. Sonata Bogusevičienė, matematikos vyresnioji mokytoja, narė.
 5. Jolita Dieninienė, psichologė, narė.
 6. Lina Konstantinavičienė, geografijos mokytoja metodininkė, narė.
 7. Virginija Lazdauskienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, narė.
 8. Irmantas Adomaitis, fizikos mokytojas ekspertas, narys.
 9. Kristina Rimkutė, anglų kalbos ir dailės mokytoja, narė.
 10. Aušra Reižytė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, narė.
 11. Rasita Vekeriotienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, narė.

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė:

 1. Egidijus Šarmavičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, pirmininkas.
 2. Ramutė Pilauskaitė, direktorė, koordinatorė.
 3. Sonata Bogusevičienė, matematikos vyresnioji mokytoja, narė.
 4. Vilma Molytė, pradinio ugdymo mokytoja, narė.
 5. Lina Konstantinavičienė, geografijos mokytoja metodininkė, narė.
 6. Rasa Raudienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja, narė.
 7. Jolita Dieninienė, psichologė, narė.
 8. Džiuljeta Deleckytė, pradinio ugdymo mokytoja, narė.

 

  Mokyklos ugdymo karjerai koordinacinė grupė:

 1. Egidijus Šarmavičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, pirmininkas.
 2. Jolita Dieninienė, psichologė, koordinatorė.
 3. Rūta Vilūnaitė, socialinė pedagogė, narė.
 4. Ingrida Kovalevskienė, pradinio ugdymo mokytoja, narė.
 5. Vaida Kuzmickaitė, etikos mokytoja, narė.
 6. Vilma Molytė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja, narė.
 7. Aušra Reižytė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, narė.
 8. Kristina Rimkutė, dailės, anglų kalbos mokytoja, narė.
 9. Jolanta Tamulienė, technologijų mokytoja, narė. 

Viešųjų ryšių darbo grupė:

 1. Vilma Martinkėnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė.
 2. Virginija Lazdauskienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, narė,
 3. Gražina Tamašauskienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja, narė.

Grožinės literatūros ir vadovėlių priskyrimo bibliotekos fondui bei nurašymo iš bibliotekos fondo

 1. Egidijus Šarmavičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, pirmininkas,
 2. Lina Konstantinavičienė, bibliotekininkė, narė,
 3. Virginija Lazdauskienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, narė.
 4. Rasita Vekeriotienė, pradinio ugdymo  mokytoja metodininkė, narė.

Mokytojų atestacijos komisija

 1. Ramutė Pilauskaitė, direktorė, pirmininkė,
 2. Rasita Vekeriotienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė,  deleguota Mokyklos tarybos, sekretorė;
 3. Irmantas Adomaitis, fizikos mokytojas ekspertas, deleguotas Mokytojų tarybos;
 4. Lina Konstantinavičienė, geografijos mokytoja mokytoja metodininkė, deleguota profesinės sąjungos, narė;
 5. Jolanta Dambrauskaitė, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Bendrojo ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo deleguota atstovė.

 Bendradarbiavimo su švietimo įstaigomis darbo grupė

 1.  Martinkėnienė Vilma, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė.
 2.  Molytė Vilma, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja, narė.
 3.  Reižytė Aušra, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, narė.
 4.  Šermukšnienė Asta, pradinio ugdymo mokytoja, narė.

Viešųjų pirkimų komisija

 1. Egidijus Šarmavičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, pirmininkas
 2. Lina Konstantinavičienė, geografijos mokytoja metodininkė, narė;
 3. Jolanta Tamulienė, technologijų mokytoja, narė;
 4. Eugenijus Verbickas, technologijų vyresnysis mokytojas, narys;
 5. Rasa Raudienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja, narė.

 

Atnaujinta: 2020-03-27
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.05 - 08.50
 • 2. 09.00 - 09.45
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.15 - 14.00
 • 7. 14.10 - 14.55
 • 8. 15.05 - 15.50