Komisijos ir darbo grupės

Mokyklos veiklos plano sudarymo darbo grupė:

 1. Vilma Martinkėnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė.
 2. Ramutė Pilauskaitė, direktorė, narė.
 3. Egidijus Šarmavičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, narys.
 4. Sonata Bogusevičienė, matematikos vyr. mokytoja, narė.
 5. Jolita Dieninienė, psichologė, narė.
 6. Lina Konstantinavičienė, geografijos mokytoja metodininkė, narė.
 7. Rasa Raudienė, anglų kabos vyr. mokytoja, narė.
 8. Kristina Rimkutė, dailės, anglų kalbos mokytoja, narė.
 9. Agnė Brodovska, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, narė.
 10. Gražina Tamašauskienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, narė.

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė:

 1. Egidijus Šarmavičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, pirmininkas.
 2. Ramutė Pilauskaitė, direktorė, koordinatorė.
 3. Sonata Bogusevičienė, matematikos vyresnioji mokytoja, narė.
 4. Lina Konstantinavičienė, geografijos mokytoja metodininkė, narė.
 5. Aida Janukėnaitė, pradinio ugdymo mokytoja, narė.
 6. Jolita Dieninienė, psichologė, narė.
 7. Virginija Spundzevičienė, biologijos mokytoja metodininkė, narė.
 8. Dominyka Ratkutė, biologijos mokytoja, narė.

 

  Mokyklos ugdymo karjerai koordinacinė grupė:

 1. Egidijus Šarmavičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, pirmininkas.
 2. Jolita Dieninienė, psichologė, koordinatorė.
 3. Aušra Strelčiūnė, socialinė pedagogė, narė.
 4. Sonata Bogusevičienė, matematikos vyr. mokytoja, narė.
 5. Aušra Parapinavičiūtė, pradinio ugdymo mokytoja, narė.
 6. Agnė Brodovska, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, narė.
 7. Kristina Rimkutė, dailės, anglų kalbos mokytoja, narė.
 8. Jolanta Tamulienė, technologijų vyr. mokytoja, narė. 
 9. Loreta Vyšniauskienė, istorijos mokytoja metodininkė, narė.

Viešųjų ryšių darbo grupė:

 1. Vilma Martinkėnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė.
 2. Sigita Košinskaitė, lietuvių kalbos mokytoja, narė,
 3. Auksė Černiūtė, lietuvių kalbos mokytoja, narė.

Grožinės literatūros ir vadovėlių priskyrimo bibliotekos fondui bei nurašymo iš bibliotekos fondo

 1. Egidijus Šarmavičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, pirmininkas,
 2. Lina Konstantinavičienė, bibliotekininkė, narė,
 3. Sigita Košinskaitė, lietuvių kalbos mokytoja, narė.
 4. Gražina Tamašauskienė, pradinio ugdymo  mokytoja metodininkė, narė.

Mokytojų atestacijos komisija

 1. Ramutė Pilauskaitė – Vilniaus karaliaus Mindaugo mokyklos direktorė, komisijos pirmininkė;
 2. Rasita Vekeriotienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, deleguota mokytojų tarybos;
 3. Irmantas Adomaitis – fizikos mokytojas ekspertas, deleguotas mokytojų tarybos;
 4. Gražina Tamašauskienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, deleguota mokytojų tarybos;
 5. Loreta Vyšniauskienė– istorijos mokytoja metodininkė, deleguota mokyklos tarybos ir darbo tarybos;
 6. Ana Lapajeva – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Bendrojo ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo deleguota atstovė.

 Bendradarbiavimo su švietimo įstaigomis darbo grupė

 1.  Martinkėnienė Vilma, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė.
 2.  Asta Šermukšnienė, pradinio ugdymo  mokytoja, narė.
 3. Agnė Brodovska, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, narė.
 4. Deleckytė Džiuljeta, pradinio ugdymo mokytoja, narė.

Viešųjų pirkimų komisija

 1. Egidijus Šarmavičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, pirmininkas
 2. Ana Sergejeva, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams.
 3. Lina Konstantinavičienė, geografijos mokytoja metodininkė, narė.
 4. Jolanta Tamulienė, technologijų vyresnioji mokytoja, narė.
 5. Eugenijus Verbickas, technologijų vyresnysis mokytojas, narys.
 6. Rasa Raudienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja, narė.

 

Atnaujinta: 2022-09-12
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
8. 14.50 – 15.35
 • 1. 08.05 – 08.50
 • 2. 09.00 – 09.45
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.50 – 15.35
Aktyvi mokykla
Sveika mokykla
Sveikatiada