Ugdymo procesas

Ugdymo procesas 2020-2021 m.

 

Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai:

Klasės Ugdymo proceso pabiga Ugdymo proceso trukmė savaitėmis
1-4     Birželio 15 d. 35
5-8     Birželio 22 d. 37

Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.

Ugdymosi procesas skirstomas pusmečiais:

      
  Pirmas pusmetis   1-8 kl.   rugsėjo 2 d. – sausio 22 d.
  Antras pusmetiss   1-4 kl.   sausio 23 d. – birželio 15 d.
  5-8 kl.   sausio 23 d. – birželio 22 d.

      
Kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sporto, praktinei, socialinei, prevencinei ir kitai veiklai skiriamos šios dienos*:

Eil. Nr.

Pažintinės ir kultūrinės, meninės, sportinės, projektinės veiklos

Mokslo metų mėnuo*

1.

Karaliaus Mindaugo vardo diena – Mokyklos diena.

Muziejų lankymo, edukacinių pamokų, užsiėmimų, išvykų susietų su Lietuvos istorija, pilietiškumu.

 

spalis

2.

Adventinis rytmetys

gruodis

3.

Kovo 11-osios, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimo

kovas

4.

Atradimų diena: ekskursijos, išvykos (pvz. į Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro laboratoriją ir pan.)

gegužė-birželis

5.

Sveikatinimo ir sporto diena.

gegužė

6.

Projektų savaitė

paskutinė ugdymo proceso savaitė

*Tiksli data įrašoma į mokyklos mėnesio veiklos planą.

1. Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į mokyklą gali neiti 1 - 5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6–12 klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

2. Paskelbus ekstremalią situaciją, keliančią pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai, mokykla priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo.

Atnaujinta: 2021-04-23
 • Priėmimas į mokyklą
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.05 - 08.50
 • 2. 09.00 - 09.45
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.15 - 14.00
 • 7. 14.10 - 14.55
 • 8. 15.05 - 15.50
Aktyvi mokykla
Sveikatiada