Ugdymo procesas

Ugdymo procesas 2019-2020 m.

 

Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 2 d., baigiamas atitinkamai:

Klasės Ugdymo proceso pabiga Ugdymo proceso trukmė savaitėmis
1-4     Birželio 9 d. 35
5-8     Birželio 23 d. 37

Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.

Ugdymosi procesas skirstomas pusmečiais:

      
  Pirmas pusmetis   1-8 kl.   rugsėjo 2 d. – sausio 24 d.
  Antras pusmetiss   1-4 kl.   sausio 27 d. – birželio 9 d.
  5-8 kl.   sausio 27 d. – birželio 23 d.

      
Kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sporto, praktinei, socialinei, prevencinei ir kitai veiklai skiriamos šios dienos*:

Eil. Nr.

Pažintinės ir kultūrinės, meninės, sportinės, projektinės veiklos

Mokslo metų mėnuo*

1.

Karaliaus Mindaugo vardo diena – Mokyklos diena.

Muziejų lankymo, edukacinių pamokų, užsiėmimų, išvykų susietų su Lietuvos istorija, pilietiškumu.

 

spalis

2.

Adventinis rytmetys

gruodis

3.

Kovo 11-osios, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimo

kovas

4.

Atradimų diena: ekskursijos, išvykos (pvz. į Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro laboratoriją ir pan.)

gegužė-birželis

5.

Sveikatinimo ir sporto diena.

gegužė

6.

Projektų savaitė

paskutinė ugdymo proceso savaitė

*Tiksli data įrašoma į mokyklos mėnesio veiklos planą.

1. Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į mokyklą gali neiti 1 - 5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6–12 klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

2. Paskelbus ekstremalią situaciją, keliančią pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai, mokykla priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo.

Atnaujinta: 2020-03-27
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
8. 15.10 - 15.55
 • 1. 08.05 - 08.50
 • 2. 09.00 - 09.45
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 11.10 - 11.55
 • 5. 12.25 - 13.10
 • 6. 13.20 - 14.05
 • 7. 14.15 - 15.00
 • 8. 15.10 - 15.55
Pamokų tvarkaraštis