Ugdymo procesas

Ugdymo procesas 2022-2023 m.

 

Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai:

Klasės

Ugdymo proceso pabiga

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

1-4

    Birželio 8 d.

35

5-8

    Birželio 22 d.

37

Mokykla dirba penkias dienas per savaitę. Ugdymosi procesas skirstomas pusmečiais:
  Pirmas pusmetis
  1-8 kl.
  rugsėjo 1 d. – sausio 31 d.
  Antras pusmetiss
  1-4 kl.
  vasario 1 d. – birželio 8 d.
  5-8 kl.
  vasario 1 d. – birželio 22 d.
      
Kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sporto, praktinei, socialinei, prevencinei ir kitai veiklai skiriamos šios dienos*:
Eil. Nr.
Pažintinės ir kultūrinės, meninės, sportinės, projektinės veiklos
Mokslo metų mėnuo*
1.
Sveikatinimo ir sporto diena.
rugsėjis; gegužė
2.
Karaliaus Mindaugo vardo diena – Mokyklos diena.
spalis
3.
Adventinis rytmetys
gruodis
4.
Kovo 11-osios, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena paminėjimo
kovas
5.
Atradimų diena: ekskursijos, išvykos (pvz. į Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro laboratoriją ir pan.)
gegužė-birželis
6.
Projektų savaitė
paskutinė ugdymo proceso savaitė

*Tiksli data įrašoma į mokyklos mėnesio veiklos planą.

1. Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į mokyklą gali neiti 1 - 5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6–12 klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.
2. Paskelbus ekstremalią situaciją, keliančią pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai, mokykla priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo.
Atnaujinta: 2022-09-04
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.05 – 08.50
 • 2. 09.00 – 09.45
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.50 – 15.35
Sveika mokykla
Sveikatiada
Aktyvi mokykla