Mokyklos taryba

MOKYTOJAI:

 1. Egidijus Šarmavičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, pirmininkas.
 2. Loreta Vyšniauskienė, istorijos mokytoja metodininkė.
 3. Rasa Raudienė, anglų kalbos vyr mokytoja.

TĖVAI:       

 1. Jonas Sadauskas, 4a klasės mokinio Jono Sadausko tėtis.
 2. Sandra Baikauskienė, 5a klasės mokinės Adelės Baikauskaitės mama.
 3. Inesa Godlevska, 8a klasės mokinės Patrycjos Godlevskos mama.

MOKINIAI:

 1. Eva Rutkauskaitė 8a kl.
 2. Milda Jusytė 7b kl.

VIETOS BENDRUOMENĖS ATSTOVAS:

 

   Mokyklos tarybos kompetencija:
  1. teikia siūlymus dėl Mokyklos veiklos perspektyvų, pagrindinių veiklos krypčių, ugdymo ir mokymo organizavimo tvarkos;
  2. pritaria Mokyklos metiniam veiklos planui, strateginiam planui, Mokyklos darbo tvarkos taisyklėms, ugdymo planui;
  3. inicijuoja Mokyklos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą, telkia Mokyklos bendruomenę Mokyklos uždaviniams spręsti, ugdo ir plėtoja Mokyklos kultūrą;
  4. teisės aktų nustatyta tvarka skiria atstovus į mokytojų atestacijos komisiją;
  5. teikia siūlymus dėl Mokyklos veiklos tobulinimo, saugių darbo, mokinių ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant Mokyklos materialius ir intelektinius išteklius;
  6. teikia siūlymus dėl metų finansinių sąmatų sudarymo, analizuoja ūkinę, finansinę veiklą;
  7. svarsto nebiudžetinių lėšų kaupimo Mokyklos sąskaitoje galimybes, teikia siūlymus dėl jų paskirstymo ir panaudojimo;
  8. kiekvienais metais vertina Mokyklos direktoriaus metų veiklos ataskaitą ir teikia savo sprendimą dėl ataskaitos Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai;
  9. mokytojų tarybos teikimu svarsto mokinio elgesio normų pažeidimus, teikia siūlymus Mokyklos direktoriui;
  10. teikia siūlymus dėl Mokyklos psichologinio mikroklimato, nagrinėja demokratinių santykių formavimąsi, inicijuoja Mokyklos, šeimos ir visuomenės bendradarbiavimą, analizuoja bendradarbiavimo galimybes ir patirtį, inicijuoja naujas jo formas, teikia siūlymus Mokyklos direktoriui;
  11. sprendžia kitus klausimus, kurie nepriskiriami kitų Mokyklos savivaldos institucijų ar Mokyklos direktoriaus kompetencijai.
Atnaujinta: 2021-10-13
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.05 - 08.50
 • 2. 09.00 - 09.45
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.15 - 14.00
 • 7. 14.10 - 14.55
 • 8. 15.05 - 15.50
Aktyvi mokykla
Sveikatiada