Dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Priėmimas į mokyklą
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2019-11-17 12:17:59 42.37 KB
Dėl pasikeitusio brandumo mokyklai įvertinimo 2019-11-17 12:16:39 578.96 KB
Tvarkos, aprašai, įsakymai
Ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų vertinimo aprašas 2019-11-15 16:57:46 226.38 KB
Ugdymo planas 2017- 2019 m. m. 2019-11-15 23:35:18 527.64 KB
Tarybos sprendimas 1-235 2019-11-15 00:29:04 33.87 KB
Mokinių pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2019-11-16 19:48:17 523.17 KB
Socialinės - pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2019-11-16 00:42:56 190.03 KB
2017 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2019-11-14 14:20:16 421.25 KB
2018 metais nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarka 2019-11-16 17:45:36 209.49 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarka 2019-11-12 23:09:05 340.05 KB
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo mokykloje tvarka 2019-11-15 06:27:35 199.69 KB
2017 metų mokyklos veiklos planas 2019-11-16 03:19:06 160.06 KB
2018-2022 metų strateginis planas 2019-11-17 11:17:19 534.22 KB
2018 metų mokyklos veiklos planas 2019-11-15 10:40:46 1.43 MB
Darbo tvarkos taisyklės 2019-11-15 14:05:52 272.49 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo tvarka 2019-11-16 18:43:39 430.08 KB
Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarka 2019-11-15 02:20:56 271.49 KB
Sąsiuvinių tvarkymo ir vadovėlių priežiūros reikalavimai 2019-11-14 17:15:00 126.76 KB
Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykloje tvarka 2019-11-14 15:00:45 176.7 KB
Vaikų apžiūros dėl asmens higienos tvarka 2019-11-15 18:51:43 80.81 KB
Elgesio kabinetuose taisyklės 2019-11-15 16:43:21 80.04 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarka 2019-11-14 02:03:49 71.8 KB
Naudojimosi rūbine tvarka 2019-11-14 09:40:11 113.29 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2019-11-14 17:14:58 88.35 KB
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo nuotoliniu būdu taisyklės 2019-11-15 00:29:05 133.27 KB
Rekomendacijos dėl veiksmų susidūrus su korupcinio pobūdžio veika 2019-11-15 14:53:23 81.09 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2019-11-17 00:19:07 237.04 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2019-11-17 12:17:59 42.37 KB
Dėl pasikeitusio brandumo mokyklai įvertinimo 2019-11-17 12:16:39 578.96 KB
Kas buvo Čijūnė Sugihara? 2019-11-16 03:59:30 142.83 KB
Ugdymo planas 2019- 2021 m. m. 2019-11-15 20:12:52 964.79 KB
Poveikio priemonių taikymo tvarka 2019-11-13 16:56:38 114.99 KB
2019 metų mokyklos veiklos planas 2019-11-15 13:47:19 1.82 MB
Prašymai, dokumentų formos
Prašymas eksternams 2019-11-14 19:56:14 50 KB
Mėnesio veiklos planai
2019 rugsėjo mėnesio veiklos planas 2019-11-15 09:45:58 97.41 KB
2019 spalio mėnesio veiklos planas 2019-11-17 08:12:59 177.67 KB
2019 lapkričio mėnesio veiklos planas 2019-11-16 03:36:49 108.08 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
Finansinė ataskaitos už 2016 metus. 2019-11-15 14:47:00 358.15 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Valgiaraštis 4-7 metų vaikams 2019-11-17 07:06:36 1.31 MB
Valgiaraštis 6-10 metų vaikams 2019-11-16 20:05:55 385.67 KB
Valgiaraštis 11 metų vaikams ir vyresniems 2019-11-16 22:43:07 359.23 KB
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Poveikio priemonių taikymo tvarka 2019-11-13 16:56:38 114.99 KB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Direktorės veiklos ataskaita 2018 2019-11-16 20:29:51 199.58 KB
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Mokyklos nuostatai 2019-11-17 11:07:32 8.86 MB
Visos dienos mokyklos tvarkos aprašas 2019-11-16 04:29:46 485.74 KB
Rekomenduojamos perskaityti knygos Atnaujinta Dydis
1 - 4 klasių mokiniams 2019-11-15 03:04:15 40.5 KB
5 - 10 klasių mokiniams 2019-11-16 08:33:42 48.13 KB
Tyrimai ir analizės Atnaujinta Dydis
2012 - 2013 m. m. mokyklos įsivertinimo išvados. 2019-11-14 02:19:52 770.76 KB
2013 m. kovo mėn. mokyklos išorės vertinimo stiprieji ir tobulintini aspektai. 2019-11-15 16:03:15 30.5 KB
2013 m. lapkričio mėn. Olweus patyčių prevencijos programos mokinių apklausos rezultatai. 2019-11-14 19:54:49 748 KB
2014 m. Nacionalinio mokymų pasiekimų tyrimo ataskaita. 2019-11-13 23:52:17 731.97 KB
2014 - 2015 m.m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas-ataskaita. 2019-11-16 16:28:48 1.37 MB
2015 m. Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros tėvų apklausų ataskaita 2019-11-16 18:43:50 431.36 KB
2015 m. Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros mokinių apklausų ataskaita 2019-11-15 05:11:33 429.33 KB
2 klasės, 2015-2016 m. m. diagnostinių ir standartizuotų testų ataskaita 2019-11-14 09:16:29 390.34 KB
4 klasės, 2015-2016 m. m. diagnostinių ir standartizuotų testų ataskaita 2019-11-14 05:31:41 455.55 KB
6 klasės, 2015-2016 m. m. diagnostinių ir standartizuotų testų ataskaita 2019-11-14 05:35:52 341.55 KB
8 klasės, 2015-2016 m. m. diagnostinių ir standartizuotų testų ataskaita 2019-11-14 11:14:08 522.33 KB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarka 2019-11-12 23:09:05 340.05 KB
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo mokykloje tvarka 2019-11-15 06:27:35 199.69 KB
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 12.25 - 13.10
 • 1. 08.05 - 08.50
 • 2. 09.00 - 09.45
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 11.10 - 11.55
 • 5. 12.25 - 13.10
 • 6. 13.20 - 14.05
 • 7. 14.15 - 15.00
 • 8. 15.10 - 15.55
Pamokų tvarkaraštis