Dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Priėmimas į mokyklą
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2020-02-19 22:40:54 324.04 KB
Dėl pasikeitusio brandumo mokyklai įvertinimo 2020-02-15 13:37:00 578.96 KB
Priėmimo į mokyklą komisijos darbo tvarkos aprašas 2020-02-18 04:12:05 108.04 KB
Tvarkos, aprašai, įsakymai
Ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų vertinimo aprašas 2020-02-19 12:31:06 226.38 KB
Ugdymo planas 2017- 2019 m. m. 2020-02-19 21:35:21 527.64 KB
Tarybos sprendimas 1-235 2020-02-17 13:55:56 33.87 KB
Mokinių pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2020-02-20 09:00:35 523.17 KB
Socialinės - pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2020-02-15 13:33:37 190.03 KB
2017 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2020-02-18 23:18:26 421.25 KB
2018 metais nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarka 2020-02-19 02:03:01 209.49 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarka 2020-02-18 09:32:08 340.05 KB
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo mokykloje tvarka 2020-02-19 19:39:04 199.69 KB
2017 metų mokyklos veiklos planas 2020-02-19 12:44:04 160.06 KB
2018-2022 metų strateginis planas 2020-02-19 08:10:33 534.22 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2020-02-19 22:57:29 272.49 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo tvarka 2020-02-16 02:02:10 430.08 KB
Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarka 2020-02-17 11:51:59 271.49 KB
Sąsiuvinių tvarkymo ir vadovėlių priežiūros reikalavimai 2020-02-16 06:56:30 126.76 KB
Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykloje tvarka 2020-02-18 21:43:19 176.7 KB
Vaikų apžiūros dėl asmens higienos tvarka 2020-02-19 17:16:28 80.81 KB
Elgesio kabinetuose taisyklės 2020-02-16 16:59:58 80.04 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarka 2020-02-19 11:03:53 71.8 KB
Naudojimosi rūbine tvarka 2020-02-19 03:03:07 113.29 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2020-02-19 07:09:10 88.35 KB
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo nuotoliniu būdu taisyklės 2020-02-20 07:18:40 133.27 KB
Rekomendacijos dėl veiksmų susidūrus su korupcinio pobūdžio veika 2020-02-19 10:50:15 81.09 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2020-02-15 13:36:48 237.04 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2020-02-19 22:40:54 324.04 KB
Dėl pasikeitusio brandumo mokyklai įvertinimo 2020-02-15 13:37:00 578.96 KB
Kas buvo Čijūnė Sugihara? 2020-02-20 07:25:34 142.83 KB
Ugdymo planas 2019- 2021 m. m. 2020-02-19 10:55:03 964.79 KB
Poveikio priemonių taikymo tvarka 2020-02-17 23:48:38 114.99 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 2020-02-18 10:00:13 189.43 KB
Rekomendacijos dėl veiksmų susidūrus su korupcinio pobūdžio veika 2020-02-15 13:40:48 81.09 KB
Viešųjų pirkimų reglamentas 2020-02-19 20:22:13 80.06 KB
Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 2020-02-18 10:33:54 128.01 KB
Priėmimo į mokyklą komisijos darbo tvarkos aprašas 2020-02-18 04:12:05 108.04 KB
Vadovėlių ir mokymo priemonių aprūpinimo, saugojimo ir išdavimo tvarkos aprašas 2020-02-17 21:19:39 76.05 KB
Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2020-02-15 16:24:41 117 KB
Mokytojų darbo krūvio sandaros nustatymo aprašas 2020-02-18 17:34:42 125.16 KB
Prašymai, dokumentų formos
Prašymas eksternams 2020-02-20 05:46:59 50 KB
Mėnesio veiklos planai
2019 rugsėjo mėnesio veiklos planas 2020-02-19 19:24:46 97.41 KB
2019 spalio mėnesio veiklos planas 2020-02-18 08:49:33 177.67 KB
2019 lapkričio mėnesio veiklos planas 2020-02-19 12:26:18 108.08 KB
2019 gruodžio mėnesio veiklos planas 2020-02-19 07:41:06 164.14 KB
2020 sausio mėnesio veiklos planas 2020-02-17 10:38:54 108.73 KB
2020 vasario mėnesio veiklos planas 2020-02-20 08:23:04 154.04 KB
Metų veiklos planai
2018 metų mokyklos veiklos planas 2020-02-19 20:11:23 1.43 MB
2019 metų mokyklos veiklos planas 2020-02-17 07:11:03 1.82 MB
2020 metų mokyklos veiklos planas 2020-02-19 21:13:25 2.34 MB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
Finansinė ataskaitos už 2016 metus. 2020-02-17 15:28:56 358.15 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Valgiaraštis 4-7 metų vaikams 2020-02-18 20:28:01 1.31 MB
Valgiaraštis 6-10 metų vaikams 2020-02-19 22:45:59 385.67 KB
Valgiaraštis 11 metų vaikams ir vyresniems 2020-02-20 04:07:30 359.23 KB
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Poveikio priemonių taikymo tvarka 2020-02-17 23:48:38 114.99 KB
Vadovo veiklos užduotys ir ataskaitos Atnaujinta Dydis
Direktorės veiklos ataskaita už 2018 2020-02-17 18:52:04 199.58 KB
Direktorės veiklos ataskaita už 2019 2020-02-18 19:14:45 132.87 KB
Direktorės veiklos užduotys 2019 2020-02-18 23:11:15 4.76 MB
Direktorės veiklos užduotys 2018 2020-02-16 14:21:13 546.71 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų taisyklės 2020-02-18 10:00:13 189.43 KB
Viešųjų pirkimų reglamentas 2020-02-19 20:22:13 80.06 KB
Viešųjų pirkimų planas 2020 m. 2020-02-18 14:10:45 17.25 KB
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Mokyklos nuostatai 2020-02-19 00:16:55 8.86 MB
Visos dienos mokyklos tvarkos aprašas 2020-02-17 21:47:46 485.74 KB
Rekomenduojamos perskaityti knygos Atnaujinta Dydis
1 - 4 klasių mokiniams 2020-02-20 05:50:38 40.5 KB
5 - 10 klasių mokiniams 2020-02-18 11:48:37 48.13 KB
Tyrimai ir analizės Atnaujinta Dydis
2012 - 2013 m. m. mokyklos įsivertinimo išvados. 2020-02-19 20:08:47 770.76 KB
2013 m. kovo mėn. mokyklos išorės vertinimo stiprieji ir tobulintini aspektai. 2020-02-18 02:07:23 30.5 KB
2013 m. lapkričio mėn. Olweus patyčių prevencijos programos mokinių apklausos rezultatai. 2020-02-19 15:43:52 748 KB
2014 m. Nacionalinio mokymų pasiekimų tyrimo ataskaita. 2020-02-19 04:43:11 731.97 KB
2014 - 2015 m.m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas-ataskaita. 2020-02-19 20:17:14 1.37 MB
2015 m. Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros tėvų apklausų ataskaita 2020-02-15 13:37:55 431.36 KB
2015 m. Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros mokinių apklausų ataskaita 2020-02-15 13:38:21 429.33 KB
2 klasės, 2015-2016 m. m. diagnostinių ir standartizuotų testų ataskaita 2020-02-19 23:36:05 390.34 KB
4 klasės, 2015-2016 m. m. diagnostinių ir standartizuotų testų ataskaita 2020-02-20 05:06:12 455.55 KB
6 klasės, 2015-2016 m. m. diagnostinių ir standartizuotų testų ataskaita 2020-02-19 22:57:57 341.55 KB
8 klasės, 2015-2016 m. m. diagnostinių ir standartizuotų testų ataskaita 2020-02-19 05:07:01 522.33 KB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarka 2020-02-18 09:32:08 340.05 KB
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo mokykloje tvarka 2020-02-19 19:39:04 199.69 KB
Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 2020-02-18 10:33:54 128.01 KB
NMPP ataskaitos Atnaujinta Dydis
2 klasių ataskaita 2020-02-20 06:29:51 691.27 KB
4 klasių ataskaita 2020-02-19 14:40:39 913.97 KB
6 klasių ataskaita 2020-02-19 07:55:03 681.89 KB
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
2. 09.00 - 09.45
 • 1. 08.05 - 08.50
 • 2. 09.00 - 09.45
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 11.10 - 11.55
 • 5. 12.25 - 13.10
 • 6. 13.20 - 14.05
 • 7. 14.15 - 15.00
 • 8. 15.10 - 15.55
Iki žiemos atostogų liko

GERO POILSIO!

Pamokų tvarkaraštis