Dokumentai
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarka 2023-08-31 21:40:55 340.05 KB
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo mokykloje tvarka 2023-08-31 21:40:55 199.69 KB
Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 2023-08-31 21:41:03 128.01 KB