Specialusis ugdymas

2013-2014 m.m. mokykloje įsteigta specialiojo ugdymo klasė vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimus (be intelekto sutrikimo).

Šioje klasėje mokiniai ugdomi pagal pritaikytas pradinio ugdymo bendrąsias programas.

Kaip tai vyksta

 • Klasėje ugdomi 6-8 mokiniai.
 • Pradinio ugdymo mokytojui pamokų metu padeda mokytojo padėjėjas.
 • Mokiniams teikiama įvairi švietimo pagalba: specialiojo pedagogo ir logopedo, psichologo, socialinio pedagogo.
 • Mokiniai aktyviai dalyvauja mokyklos renginiuose, vyksta į ekskursijas, eina į edukacinius užsiėmimus įvairiose miesto aplinkose, dalyvauja konkursuose.
 • Po pamokų, esant galimybėms, mokiniai lanko keramikos, teatro būrelius, popamokinės veiklos grupę ir kt.

Apie autizmą galite sužinoti daugiau:

Ugdymo aplinka

 

Atnaujinta: 2020-03-27
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.05 - 08.50
 • 2. 09.00 - 09.45
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.15 - 14.00
 • 7. 14.10 - 14.55
 • 8. 15.05 - 15.50
Sveikatiada
Aktyvi mokykla