Mokyklos istorija

Mokyklos raida:

1944 m. - 1952m. – 8-oji pradinė mokykla

1953 m. - 1961m. – 39-oji septynmetė mokykla

1961 m. - 1970m. – 4-oji aštuonmetė mokykla

1970 m. - 1993m. – 35-oji vidurinė mokykla

1993 m. – Vilniaus Mindaugo vidurinė mokykla

2010 m. –Vilniaus karaliaus Mindaugo vidurinė mokykla

2013 m. – Vilniaus karaliaus Mindaugo pagrindinė mokykla

2015 m. – Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykla

Mokykla keitė savo vietą Vilniaus mieste:

1944 m. – Basanavičiaus g. Nr. 15

1946 m. – Aguonų g. Nr. 5

1958 m. – Naugarduko g. (nuotraukoje)

1970 m. – Mindaugo g. Nr. 9

Mokyklos direktoriai:

1944 m. - 1956 m. – Kazys Tamutis

1956 m. - 1971 m. – Ona Dambrauskienė

1971 m. - 1987 m. – Petras Rimdeika

1987 m. - 1991 m. – Stasys Ladukas

1991 m. - 1995 m. – Rimantas Pranskaitis

1995 m. – Ramutė Pilauskaitė

Pirmasis pradinės mokyklos vedėjas buvo Kazys Tamutis. Reorganizavus 8-ąją pradinę mokyklą į 39 septynmetę mokyklą, K.Tamutis tapo jos direktoriumi. 8-oje pradinėje mokykloje dirbo mokytojos: Ona Jakštienė, A. Petronienė, A. Ramanauskienė. Nuo 1956 metų direktore dirbo Ona Dambrauskienė. Nuo 1960 m. mokykloje veikė mokytojų tautinių šokių kolektyvas. Jame šoko mokytojos J.Čižienė, J.Sadauskienė, B.Ragelienė, A.Ignatavičienė, G.Marcinkevičienė, E.Pivorienė, A.Kirsnauskaitė.

Mokytojos V. Sidabrienės berniukų metalo darbai buvo įvertinti diplomais Maskvoje, respublikinėse moksleivių kūrybos parodose. 1968 m. Vilniaus miesto apžiūroje mokyklos mergaičių ansamblis laimėjo I vietą. Mokytoja Ona Dambrauskienė perleido mokyklos vairą kitiems žmonėms, o pati dirbo mokykloje iki 2002 metų. Vėliau mokyklos vadovais buvo Petras Rimdeika, Stasys Ladukas, Rimantas Pranskaitis. Nuo 1995 metų iki šiol mokyklai vadovauja Ramutė Pilauskaitė. Čia tik dalis žmonių, prisidėjusių prie mokyklos augimo ir klestėjimo.

1993 metais mokyklai suteiktas Vilniaus miesto Mindaugo vidurinės vardas. Kaip gimė mokyklos vardas? Viskas prasidėjo 1984 metų tradicinėje Šimtadienio šventėje. Mokyklos salė buvo išpuošta ir trumpam pavirtusi pilies mene. 12-ųjų klasių auklėtojai Alė Pivorienė ir Algis Ragauskas buvo apgaubti mantijomis, jų galvos papuoštos karūnomis. Mokytojas Algis Ragauskas sėdėjo karališkame soste ir simbolizavo Lietuvos karalių Mindaugą. Taip mokyklos XIII laidos abiturientai tapo mokyklos krikštatėviais ir tarsi išrinko mokyklai vardą.

Mokykloje nuo 1996 metų 1-12 klasių mokiniai buvo mokomi Lietuvos valstybingumo istorijos. Mokykla turi savo vardadienio tradicinę šventę – Mindaugo vardo dieną. Ji minima kiekvienais metais spalio 14-ąją. Šioje šventėje dalyvauja visi mokiniai ir mokytojai. Vyksta sportinės varžybos, viktorinos, mokinių piešinių ir rašinių konkursai, integruotos pamokos, edukaciniai renginiai. Mokykla daug dėmesio skiria tautiniam, pilietiškumo ugdymui. Joje lankėsi, su mokiniais bendravo įvairių politinių partijų atstovai: Rasa Juknevičienė, Stasys Buškevičius, Juozas Karosas, Kęstutis Glaveckas, Giedrė Purvaneckienė, Nijolė Oželytė, Irena Degutienė, Zigmas Vaišvila, Petras Auštrevičius ir kiti. Kasmet mokykloje rengiamos tradicinės šventės, organizuojami renginiai: Kaziuko mugė, kalėdinės popietės, Užgavėnės, velykinės popietės, sporto diena ir kt.

Mokyklą įvairiu laikotarpiu baigė Lietuvos politikoje, kultūroje žinomi žmonės:  

RENATAS NORKUS

Nuo 2008 m. rugpjūčio 12 d. paskirtas Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi prie Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos, Tarptautinės atominės energijos agentūros, Visuotinio branduolinių bandymų uždraudimo organizacijos, Jungtinių Tautų pramonės vystymo organizacijos ir Jungtinių Tautų skyriaus Vienoje. Dirbo Krašto apsaugos ministerijos sekretoriumi gynybos politikai ir tarptautiniams ryšiams, Lietuvos ambasadoje Vašingtone, ambasados vadovo pavaduotoju, Lietuvos misijoje prie NATO Briuselyje misijos vadovo pavaduotoju. Metus dirbo akademinį darbą Romos Tarptautinių reikalų institute Italijoje, kur kartu su bendradarbiais iš kitų šalių parengė knygą „Preventing Violent Conflicts in Europe“, išleistą Vokietijoje 1997 m. Dirbdamas Briuselyje, keturis kartus per metus vykdavo į NATO mokyklą Oberammergau, Vokietijoje, skaityti paskaitų apie Lietuvos užsienio politiką NATO valstybių kariškiams ir civiliams pareigūnams.

PETRAS RAGAUSKAS

Nuo 2002 m. iki šiol dirba Teisės instituto direktoriaus pavaduotoju. 1999-2003 m. Lietuvos teisės universitete dėstė teisės teoriją. Tėvynės Sąjungos nariu tapo 2000 m. lapkričio mėnesį. Nuo 2000 m. pabaigos dirba Tėvynės Sąjungos Teisės ir teisėtvarkos komitete, yra Tėvynės Sąjungos tarybos narys.

ANGELĖ KILIUVIENĖ

Buvusi ilgametė Lietuvos TV ir radijo laidų vedėja, diktorė. Ypač populiarių laidų- sveikinimo koncerto ir „Dainų dainelės“ ilgametė vedėja.

TOMAS AUGULIS

Dainininkas ir prodiuseris. Prieš 19 metų įrašyta pirma daina. Dainavo muzikinėje grupėje „Sekmadienis“. Jau išleido dešimt albumų. Paskutinis albumas „Pasaulis mažas“. Prodiusavo Astos Pilypaitės albumą "Aš jaučiu lietų" ir kelis Rugiaveidės albumus. Populiariausios dainos yra „Sąnariai“, „O tu tik ateik“ ir kt.

NERINGA ČEREŠKEVIČIENĖ

Laidos „Tele-bim-bam“ kūrėja ir vedėja, vaikų dainų kompozitorė ir atlikėja. Su koncertine grupe „Tele-bim-bam“ įrašė 6 albumus. Laidos 15 metų sukakties proga apdovanota LRT „bitinuku“ (2006). Suteiktas Šeimos ambasadorės garbės titulas (2009). Nuo 1998 m. organizuoja vasaros šeimynines stovyklas.

LAURYNAS ŠEŠKUS

Vienas talentingiausių Lietuvos televizijų laidų kūrėjų, puikiai tarptautinę TV rinką išmanantis prodiuseris. Įsteigė savo prodiuserinę kompaniją „TV Play“, kursiančią TV projektus. Lietuvoje žinomas didelio populiarumo sulaukusiais LNK TV projektais „Baras“, „Kelias į žvaigždes 1“, grožio konkursu kalėjime „Mis nelaisvė“, eksperimentu „Užsišaldę lede“, labdaros telemaratonu „Gerumo diena“, naujamečiais „Žydraisiais žiburėliais“.

OLEGAS DITKOVSKIS

Lietuvių aktorius, kompozitorius ir atlikėjas. Pirmąją dainą „Kaip gaila“ parašė mokykloje pagal mokytojos V. Tapinienės žodžius. Jo dainas „Aš mylėjau tave”, „Riešutų žydėjimas” atliko Irena Ašakaitė ir Šiaulių ansamblis „Vairas”. Didžioji dalis dainų įėjo į 1996-1998 m. „Aktorių trio“ išleistas garsajuostes bei kompaktines plokšteles.

SIGUTĖ TRIMAKAITĖ

1984 m. tapo M. Glinkos dainininkų konkurso laureate, o 1987 m. iškovojo pirmąją premiją tarptautiniame Maria Callas konkurse Atėnuose. Gastroliavo Vengrijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Vokietijoje, Italijoje, JAV, Kanadoje, Anglijoje, Šveicarijoje. Daug koncertuoja Lietuvoje, įrašinėja kompaktines plokšteles, pasirodo per televiziją, radiją. 2001 metais Lietuvoje įvyko pirmasis Sigutės Trimakaitės muzikos festivalis, kuris įgavo „Šokoladinis Mocartas Lietuvoje ” pavadinimą ir tapo tradicinis.

VAIDAS BACEVIČIUS

Partijos Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai narys. Nuo 2008 m. Seimo narys Kretingos rinkimų apygardoje. Dirbo vidaus reikalų sistemoje, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijoje, parengė daugiau kaip 100 įstatymų ir kitų teisės aktų projektų, tris mokslines publikacijas, taip pat Parlamento teisės studijų modulį. 2000-2008 m. Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos narys. 2005-2008 m. užsiėmė verslu, vadovavo bendrovėms. Be to, nuo 2004 m. dėsto konstitucinę teisę Mykolo Romerio universitete.

AUŠRYS KRIŠČIŪNAS - TYNTA

Pramogų verslo atstovas, populiaraus projekto „baras“ vedėjas, įvairių muzikinių projektų vadovas, dainų atlikėjas.

ANTONIJUS KESADA

Pop žanro grupės „Next“ vokalistas. Grupė susibūrė 2003metais. Pirma grupės daina "Sidabriniai sparnai", kuri iki šiol yra NEXT'ų vizitinė kortelė.Geriausios NEXT'ų dainos (jų pačių manymu): "Sidabriniai sparnai", "Toli, toli", "Baltų žvaigždžių", "Galim"... Kiti grupės NEXT projektai: Antonijus ir Rosita Čivilytė - "Sapnų šaly", Vilniaus "Lietuvos Rytas" krepšinio komandos daina - "Pergalės", Giedrius ir Taja - "Ateik ir pasilik".

AURELIJA STANCIKIENĖ

Nuo 2007 m. Neringos savivaldybės tarybos narė, 2008-2012 m. Seimo narė. Seime - Aplinkos apsaugos komiteto, Antikorupcijos komisijos narė, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narė, Seimo delegacijos (parlamentinės grupės) Vakarų Europos Sąjungos Asamblėjoje, nario pavaduotoja, Piliečių santalkos tarybos narė, Kuršių nerijos mylėtojų bendruomenės steigėja, Tarptautinių jaunimo rūmų narė.

Atnaujinta: 2024-03-01
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
7. 14.05 – 14.50
 • 1. 08.05 – 08.50
 • 2. 09.00 – 09.45
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45
Sveikatiada
Sveika mokykla
Aktyvi mokykla