Metodinė taryba

1. Irmantas Adomaitis, fizikos mokytojas ekspertas, pirmininkas.

2. Ramutė Pilauskaitė, direktorė.

3. Vilma Martinkėnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

4. Egidijus Šarmavičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

5. Virginija Spundzevičienė, biologijos mokytoja metodininkė.

6. Lina Konstantinavičienė, geografijos mokytoja metodininkė.

7. Virginija Lazdauskienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.

8. Kristina Rimkutė, dailės mokytoja.

9. Rasita Vekeriotienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.

10. Jolita Dieninienė, psichologė.

11. Jolanta Čivilienė, PUG pedagogė.

 

 Metodinės tarybos funkcijos:

 • kartu su mokyklos vadovu, jo pavaduotojais ugdymui nustato mokytojų metodinės veiklos  prioritetus mokslo metams; 
 • koordinuoja mokyklos metodinių grupių veiklą;
 • dalyvauja kuriant mokyklos veiklos programą;
 • priima sprendimus dėl ugdymo proceso organizavimo, aptaria ugdymo programų vykdymą;
 • skatina mokytojus analizuoti ir vertinti savo veiklą;
 • prireikus vertina mokytojų metodinius darbus bei mokytojų praktinę veiklą;
 • inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą ir patirties sklaidą.
Atnaujinta: 2021-01-19
 • Priėmimas į mokyklą
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.05 - 08.50
 • 2. 09.00 - 09.45
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.15 - 14.00
 • 7. 14.10 - 14.55
 • 8. 15.05 - 15.50
Aktyvi mokykla
Sveikatiada