Standartizuoti testai

 

2020–2021 MOKSLO METŲ  NMPP  TVARKARAŠTIS

 

Patikrinimo data

 

Savaitės

diena

 

Patikrini-

mo pradžia

 

Patikrinimo tipas

 

Patikrinimo pavadinimas

2021-05-03

P

9 val.

e-NMPP

Skaitymas (4 kl.)

2021-05-04

A

9 val.

e-NMPP

Skaitymas (4 kl.)

2021-05-05

T

9 val.

e-NMPP

Matematika (4 kl.)

2021-05-06

K

9 val.

e-NMPP

Matematika (4 kl.)

2021-05-10

P

9 val.

e-NMPP

Skaitymas (8 kl.)

2021-05-11

A

9 val.

e-NMPP

Skaitymas (8 kl.)

2021-05-13

K

9 val.

e-NMPP

Matematika (8 kl.)

2021-05-14

Pt

9 val.

e-NMPP

Matematika (8 kl.)

NACIONALINIS MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS
(DIAGNOSTINIAI IR STANDARTIZUOTI TESTAI)

NMPP paskirtis – suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informacijos apie mokinių mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga priimti sprendimus, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmenimis.

NMPP uždaviniai:

 • suteikti objektyvios informacijos mokiniams ir mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) apie jų vaikų mokymosi pasiekimus;
 • suteikti objektyvios informacijos mokytojams, mokykloms ir švietimo valdymo subjektams apie ugdymo proceso rezultatus ir daromą pažangą;
 • nustatyti, kurioms mokykloms ar kuriems mokiniams reikia pagalbos;
 • atkreipti mokyklų, mokytojų ir visuomenės dėmesį į nacionalinius ugdymo turinio prioritetus ir įvertinti šių prioritetų įgyvendinimo rezultatus.

Dokumentai

NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO ATASKAITOS

NMPP ataskaitos Atnaujinta Dydis
2 klasių ataskaita (2019) 2021-10-16 14:54:03 691.27 KB
4 klasių ataskaita (2019) 2021-10-17 00:50:23 913.97 KB
6 klasių ataskaita (2019) 2021-10-15 14:13:45 681.89 KB
5 klasių ataskaita (2020) 2021-10-13 02:10:00 286.14 KB

2020 m. Nacionalinio Kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkurso ataskaitos

Nacionalinio Kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkurso ataskaitos Atnaujinta Dydis
NKMPSK2020_konkurso_3_4_kl_ataskaita 2021-10-16 20:48:33 290.81 KB
NKMPSK2020_konkurso_5_7_kl_ataskaita 2021-10-17 02:50:27 298.83 KB
NKMPSK2020_konkurso_8_10_kl_ataskaita 2021-10-16 21:57:49 313.68 KB

Atnaujinta: 2021-09-24
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.05 - 08.50
 • 2. 09.00 - 09.45
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.15 - 14.00
 • 7. 14.10 - 14.55
 • 8. 15.05 - 15.50
Sveikatiada
Aktyvi mokykla