NMPP

 

2021 – 2022 mokslo metų pasiekimų patikrinimų tvarkaraščiai    Projektas   

Kalendorinė  - data

Patikrinimas

Pradžia

Vykdymo būdas

Rezultatų skelbimas

2022 04 01

NMPP 4 klasių skaitymas I srautas

9 val.

Elektroninis

 

NMPP 4 klasių skaitymas II srautas

10.40 val.

Elektroninis

 

2022 04 04

NMPP 4 klasių skaitymas III srautas

9 val.

Elektroninis

2022 04 04 – 2022 04 11

2022 04 05

NMPP 4 klasių matematika  I srautas

9 val.

Elektroninis

 

NMPP 4 klasių matematika  II srautas

10.40 val.

Elektroninis

 

2022 04 06

NMPP 4 klasių matematika  III srautas

9 val.

Elektroninis

2022 04 06 – 2022 04 12

2022 04 07

NMPP 4 klasių pasaulio pažinimas I srautas

9 val.

Elektroninis

 

NMPP 4 klasių pasaulio pažinimas II srautas

10.40 val.

Elektroninis

 

2022 04 08

NMPP 4 klasių pasaulio pažinimas III srautas

9 val.

Elektroninis

2022 04 08 – 2022 04 13

2022 04 11

NMPP 6 klasių skaitymas I srautas

9 val.

Elektroninis

 

NMPP 6 klasių skaitymas II srautas

10.40 val.

Elektroninis

 

2022 04 12

NMPP 6 klasių skaitymas III srautas

9 val.

Elektroninis

2022 04 12 – 2022 04 19

2022 04 13

NMPP 6 klasių matematika  I srautas

9 val.

Elektroninis

 

NMPP 6 klasių matematika  II srautas

10.40 val.

Elektroninis

 

2022 04 14

NMPP 6 klasių matematika  III srautas

9 val.

Elektroninis

2022 04 14 – 2022 04 21

2022 04 25

NMPP 8 klasių skaitymas I srautas

9 val.

Elektroninis

 

NMPP 8 klasių skaitymas II srautas

10.40 val.

Elektroninis

 

2022 04 26

NMPP 8 klasių skaitymas III srautas

9 val.

Elektroninis

2022 04 26 – 2022 05 02

2022 04 27

NMPP 8 klasių matematika  I srautas

9 val.

Elektroninis

 

NMPP 8 klasių matematika  II srautas

10.40 val.

Elektroninis

 

2022 04 28

NMPP 8 klasių matematika  III srautas

9 val.

Elektroninis

2022 04 28 – 2022 05 05

2022 04 29

NMPP 8 klasių socialiniai mokslai I srautas

9 val.

Elektroninis

 

NMPP 8 klasių socialiniai mokslai II srautas

10.40 val.

Elektroninis

 

2022-05-02

NMPP 8 klasių socialiniai mokslai III srautas

9 val.

Elektroninis

2022 05 02 – 2022 05 09

2022-05-03

NMPP 8 klasių gamtos mokslai I srautas

9 val.

Elektroninis

 

NMPP 8 klasių gamtos mokslai II srautas

10.40 val.

Elektroninis

 

2022-05-04

NMPP 8 klasių gamtos mokslai III srautas

9 val.

Elektroninis

2022 05 04 – 2022 05 11

 

NACIONALINIS MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS
(DIAGNOSTINIAI IR STANDARTIZUOTI TESTAI)

NMPP paskirtis – suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informacijos apie mokinių mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga priimti sprendimus, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmenimis.

NMPP uždaviniai:

 • suteikti objektyvios informacijos mokiniams ir mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) apie jų vaikų mokymosi pasiekimus;
 • suteikti objektyvios informacijos mokytojams, mokykloms ir švietimo valdymo subjektams apie ugdymo proceso rezultatus ir daromą pažangą;
 • nustatyti, kurioms mokykloms ar kuriems mokiniams reikia pagalbos;
 • atkreipti mokyklų, mokytojų ir visuomenės dėmesį į nacionalinius ugdymo turinio prioritetus ir įvertinti šių prioritetų įgyvendinimo rezultatus.

Dokumentai

2021-2022 mokslo metų Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ba81b8b0d38a11e69c5d8175b5879c31/asr

NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO ATASKAITOS

NMPP ataskaitos Atnaujinta Dydis
2 klasių ataskaita (2019) 2022-02-16 00:35:00 691.27 KB
4 klasių ataskaita (2019) 2022-02-15 05:29:09 913.97 KB
6 klasių ataskaita (2019) 2022-02-15 21:01:08 681.89 KB
5 klasių ataskaita (2020) 2022-02-15 05:41:44 286.14 KB
4 klasių ataskaita (2021) 2022-02-15 05:25:49 293.34 KB
8 klasių ataskaita (2021) 2022-02-15 20:52:22 291 KB

2020 m. Nacionalinio Kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkurso ataskaitos

Nacionalinio Kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkurso ataskaitos Atnaujinta Dydis
NKMPSK2020_konkurso_3_4_kl_ataskaita 2022-02-15 05:38:40 290.81 KB
NKMPSK2020_konkurso_5_7_kl_ataskaita 2022-02-15 05:28:54 298.83 KB
NKMPSK2020_konkurso_8_10_kl_ataskaita 2022-02-16 03:22:51 313.68 KB

Užduotys

Atnaujinta: 2021-12-29
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
3. 09.55 – 10.40
 • 1. 08.05 – 08.50
 • 2. 09.00 – 09.45
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.05 – 15.50
Aktyvi mokykla
Sveikatiada