Standartizuoti testai

2020 m. pavasarį Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai nebus vykdomi.

   

2020 m. Nacionalinio Kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkurso ataskaitos

Nacionalinio Kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkurso ataskaitos Atnaujinta Dydis
NKMPSK2020_konkurso_3_4_kl_ataskaita 2021-01-22 11:27:37 290.81 KB
NKMPSK2020_konkurso_5_7_kl_ataskaita 2021-01-24 16:52:42 298.83 KB
NKMPSK2020_konkurso_8_10_kl_ataskaita 2021-01-22 11:27:42 313.68 KB

NACIONALINIS MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS
(DIAGNOSTINIAI IR STANDARTIZUOTI TESTAI)

NMPP paskirtis – suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informacijos apie mokinių mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga priimti sprendimus, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmenimis.

NMPP uždaviniai:

 • suteikti objektyvios informacijos mokiniams ir mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) apie jų vaikų mokymosi pasiekimus;
 • suteikti objektyvios informacijos mokytojams, mokykloms ir švietimo valdymo subjektams apie ugdymo proceso rezultatus ir daromą pažangą;
 • nustatyti, kurioms mokykloms ar kuriems mokiniams reikia pagalbos;
 • atkreipti mokyklų, mokytojų ir visuomenės dėmesį į nacionalinius ugdymo turinio prioritetus ir įvertinti šių prioritetų įgyvendinimo rezultatus.

Dokumentai

2019 m. NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO ATASKAITA

NMPP ataskaitos Atnaujinta Dydis
2 klasių ataskaita 2021-01-22 11:27:28 691.27 KB
4 klasių ataskaita 2021-01-22 11:27:31 913.97 KB
6 klasių ataskaita 2021-01-26 13:17:39 681.89 KB

Atnaujinta: 2020-05-06
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
1. 08.05 - 08.50
 • 1. 08.05 - 08.50
 • 2. 09.00 - 09.45
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.15 - 14.00
 • 7. 14.10 - 14.55
 • 8. 15.05 - 15.50
Iki žiemos atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.
Sveikatiada