NMPP

2023–2024 MOKSLO METŲ NACIONALINIŲ MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMŲ

TVARKARAŠTIS IR VYKDYMO BŪDAS

Pasiekimų patikrinimas Data Pradžia Vykdymo būdas
1. 4 klasių skaitymas

1.1. I srautas

2024 m. sausio 23 d.

9 val.

Elektroninis

1.2. II srautas

2024 m. sausio 23 d.

11 val.*

Elektroninis

2. 4 klasių matematika

2.1. I srautas

2024 m. sausio 30 d.

9 val.

Elektroninis

2.2. II srautas

2024 m. sausio 30 d.

11 val.*

Elektroninis

3. 8 klasių skaitymas

3.1. I srautas

2024 m. vasario 6 d.

9 val.

Elektroninis

3.2. II srautas

2024 m. vasario 6 d.

11 val.

Elektroninis

4. 8 klasių matematika

4.1. I srautas

2024 m. vasario 27 d.

9 val.

Elektroninis

4.2. II srautas

2024 m. vasario 27 d.

11 val.*

Elektroninis

*Dalyvauja mokiniai, kurie mokosi mokyklose, kuriose įteisintas mokymas baltarusių, lenkų, rusų kalba.

 

NACIONALINIS MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS
(DIAGNOSTINIAI IR STANDARTIZUOTI TESTAI)

NMPP paskirtis – suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informacijos apie mokinių mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga priimti sprendimus, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmenimis.

NMPP uždaviniai:

 • suteikti objektyvios informacijos mokiniams ir mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) apie jų vaikų mokymosi pasiekimus;
 • suteikti objektyvios informacijos mokytojams, mokykloms ir švietimo valdymo subjektams apie ugdymo proceso rezultatus ir daromą pažangą;
 • nustatyti, kurioms mokykloms ar kuriems mokiniams reikia pagalbos;

Atnaujinta: 2024-03-01
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
6. 13.10 – 13.55
 • 1. 08.05 – 08.50
 • 2. 09.00 – 09.45
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45
Aktyvi mokykla
Sveikatiada
Sveika mokykla