Popamokinis užimtumas

 

Pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr.08.6.1-ESFA-T-927 priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ VŠĮ „Informacijos kaupimo ir sklaidos centras“ vykdo projektą „Proto negalią turinčių vaikų popamokinio užimtumo organizavimas, sudarant sąlygas šeimos nariams grįžti į darbo rinką“.

Projekto tikslas – organizuoti neįgaliųjų  vaikų užimtumą po pamokų, sudarant galimybes šeimos nariams grįžti į darbo rinką.

VŠĮ „IKSC“ organizuoja neįgaliųjų vaikų (7-18 m.) popamokinį užimtumą nuo 13 val. iki 17 val., moksleivių atostogų metu organizuojamos Dienos stovyklos (nuo 9 val. iki 17 val.). Vaikams teikiamos paslaugos pagal poreikius, o tėvai turi daugiau galimybių grįžti į darbo rinką arba pagerinti savo padėtį joje.

Projekto pradžia: 2019-06-10.

Projekto pabaiga: 2020-11-13

Atnaujinta: 2024-03-01
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.05 – 08.50
 • 2. 09.00 – 09.45
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45
Sveikatiada
Aktyvi mokykla
Sveika mokykla