Projektas „Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“

Projekto nr.: 09.2.1-ESFA-V-726-05-0001 Projekto aprašymas

13. Projektas „Antrojo  ugdymo koncentro mokinių matematikos pasiekimų gerinimas naudojant dirbtinio intelekto technologiją“

Projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0083 Projekto aprašymas

Projekto tikslas: pagerinti matematikos dalyko mokymosi rezultatus įdiegus virtualią ugdymo aplinką. Projekto idėja: projekto mokyklose įdiegti 33 pasaulio šalyse naudojamą matematikos mokymo virtualią ugdymo aplinką su dirbtinio intelekto technologija ir pagerinti mokinių pasiekimus 20 procentų. Projekto metu bus išverstą didelė skirtingų tipų matematinių užduočių biblioteka, pritaikyta virtuali aplinka ir apmokyti mokytojai. Mokytojai mokysis, kaip naudojant dirbtinio intelekto technologija gautą mokymosi analitiką analizuoti ir remiantis ja keisti mokymo praktiką, geriau pažinti mokinius ir gerinti mokinių pasiekimus. Tai yra inovatyvus projektas, nes pasitelkiant mokymosi analitiką turinį mokiniui gali parinkti sistemą, taip iš esmės keisdama ugdymo procesus ir įgyvendindamas aukščiausios kokybės ugdymo personalizavimas. Mokymo praktikai keisti kartu įgyvendinama ugdymo įstaigų tinklaveika, kuriai naudojama tinklaveikos duomenų bazė.Įgyvendinus visus veiksmus bus kokybiškai pagerintas mokinių mokymosi procesas ir pasiekimai 20 procentų.

Atnaujinta: 2024-03-01
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.05 – 08.50
 • 2. 09.00 – 09.45
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45
Sveika mokykla
Sveikatiada
Aktyvi mokykla