Specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams projektas „Mes kartu…“

Specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams projektas „Mes kartu…“ vykdomas pagal Lietuvos 2007-2013 metų laikotarpio Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ įgyvendinimo VP1-2.3-ŠMM-05-K priemonę „Švietimo paslaugų sistemos prieinamumo didinimas specialiųjų poreikių asmenims (mokiniams ir kt.) ir švietimo pagalbos specialistams“.

Projekto trukmė: 2011 m. kovo mėn. – 2012 m. lapkričio mėn.Projekto dalyviai: Vilniaus karaliaus Mindaugo vidurinės mokyklos, Molėtų r. Dubingių pagrindinės mokyklos ir Molėtų r. Suginčių vidurinės mokyklos mokiniai.

Atnaujinta: 2024-03-01
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.05 – 08.50
 • 2. 09.00 – 09.45
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45
Sveikatiada
Aktyvi mokykla
Sveika mokykla